כמה אנשים בישראל רוכב בחד אופן

אני רוצה לדעת כמה אנשים בישראל רוכבים בחד אופן

למה אתה מתכוון לכאלה שיודעים לרכב או כאלה שרוכבים באופן פעיל?
בכל מקרה קשה לדעת, אני מעריך שכמה מאות פעילים ועוד כמה אלפים יודעים לרכב

נתת לי את התשובה שחיפשתי. תודה רבה