הליכת גלגל עם הידיים

אומנם עוד לא הצלחתי הליכת גלגל רגילה אבל לא משנה
אז איך עושים את זה

It’s a very advanced trick. I wouldn’t even attempt it until you are significantly better.