Handige briefjes

3VO:

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft u ons een bericht gestuurd. Hierbij het antwoord op uw vraag. (Bij 3VO bekend onder registratienummer 14507).

Eenwielfietsen worden niet tot de fietsen gerekend. Daarom is artikel 2, lid 2 van het RVV van toepassing op de berijder van een eenwielfiets. Artikel 2, lid 2 luidt: ‘De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing (…) op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen’.
In de definitie van ‘voertuigen’ wordt weliswaar ook de fiets genoemd, maar als in het Voertuigreglement wordt gekeken naar de eisen waaraan een fiets moet voldoen (o.a. een deugdelijke stuurinrichting, remmen, bel, rode achterreflector, etc), kan moeilijk worden gesteld dat de eenwieler een fiets is. Zodoende moet het worden gezien als een voorwerp waarmee iemand zich verplaatst. Dus moet de berijder van een eenwieler de regels voor voetgangers volgen: op het voetpad / trottoir rijden. Vervolgens blijft ook voor de eenwielrijder de algemene verkeersregel van kracht dat hij andere weggebruikers niet mag hinderen of in gevaar brengen. Dus moet de eenwielrijder zijn snelheid en gedrag aanpassen aan de voetgangers in zijn directe omgeving.

Helaas staat nergens letterlijk in de wet dat een eenwielfiets op het trottoir thuishoort. Het is slechts af te leiden uit het RVV en het Voertuigreglement.

Met vriendelijke groet,
3VO Infocentrum

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:

Geachte mijnheer Schaap,

De eenwieler is geen voertuig. Het is noch een fiets, noch een voetganger. Wanneer we kijken naar artikel 2, tweede lid, van het RVV 1990 is wel opgenomen dat de verkeersregels die van toepassing zijn op voetgangers ook van toepassing zijn op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.

Met vriendelijke groet,

Lydia van Ham

Dus, als de politie je weer 's lastig valt met mededelingen “U mag hier niet fietsen!”, dan heb jij een verweer :slight_smile:

Thanx Tris :sunglasses: , dat je je de moeite hebt getroost om het piekfijn voor ons uit te zoeken.
Zat er natuurlijk ook aan te komen dat wij dit in ons forum moesten opnemen, alleen heb jij die stap nu daadwerkelijk gezet.
Daar we deel uit maken van Europa had ik ook niet anders verwacht dan dat de regels overeenkomen die onze buren toepassen.
Kan me herinneren dat 'k laatst eenzelfde thread in het duits ben tegengekomen.
Alleen lof aan jou dat we nu iets concreets in de hand (beurs/ whatever) kunnen hebben/houden dat ons eenwielerplezier alleen maar vergroot!!!
SAVE THE UNIS :smiley:
cHeers Rob