Der er kommet et dansk forum -

  • og nu har det ligget her i mindst et par uger, uden at nogen har skrevet noget. Så nu skriver jeg det første indlæg!

Jeg glæder mig til, at det bliver lidt varmere og at sne og is smelter helt på stierne rundt omkring. Så bliver det rarere at køre en tur en gang imellem.

Mvh Sanne

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.