24" Miyata For Sale on EBAY

I’m selling my Miyata on EBAY.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7228298646&rd=1&sspagename=STRK%3AMESE%3AIT&rd=1