Hej allihopa [Swedish chitchat]

Hej hej,

Finns det någon som talar svenska här? Språket som vanligtvis talas här är så tråkig!

Vår univiking är norsk, inte sant, men jag tänker att det är nästan samma sak sprakligvis. En gång kom jag på en norsk Wikipediasida av misstag. Det tog överraskande länge till att jag anade att det var inte svenska :smiley: (till första øn vilket kom sent)

enhjulig hälsningar

Moritz, som just nu borde egentligen vara produktiv för sin tråkig kandidatsthesis…

enhjuliga hälsningar, och vilken kom sent! Jag skämmar ut mig. :astonished:

Bare Svensk?

Snakker du norsk?

Jepp

Det gör jag tyvärr inte. :o En sak i taget…

Jeg snakker bare litt norsk. Jeg leste bedre enn jeg skriver eller snakker.

So I learn that Swedes in fact don’t ride unicycles, which is logical as they are root vegetables. laugh track
Sorry for the pointless thread. Brief though it may have been, it was nice snakking to you :slight_smile:

This topic was automatically closed after 30 days. New replies are no longer allowed.